Porla-kannanotto


Tapahtuman tiedot

  • Date:

12 lohjalaisyhdistyksen ja Lohjan vanhusneuvoston kannanotto

KENELLE LOHJA KAAVOITTAA?

Aurlahden ja Porlan alueelle myönnetyt suunnitteluvaraukset Lemminkäinen Talo Oy:lle ja MKW Partners Oy:lle ovat vieneet Lohjan kaavoituksen pois normaalista kunnallislain edellyttämästä, vaiheittain tarkentuvasta kaavoitusprosessista. Tällainen suunnittelu voi johtaa pahimmillaan surullisiin lopputuloksiin.

Jos alueelle suunniteltu kerrostalo- ja hotellirakentaminen toteutuu, se

1)estää Lohjan ranta-alueiden kehittämisen asukkaiden tarpeiden mukaiseen virkistyskäyttöön,

2)pilaa Porlan ainutlaatuisen luontopuistokokonaisuuden ja katkaisee viheryhteyden ja näkymät Porlan ja muun Aurlahden alueen välillä,

3)tuhoaa näkymät Lohjan vanhusten palvelutalolta Aurlahden suuntaan ja heikentää sen asukkaiden ulkoilu- ja virkistäytymismahdollisuuksia palvelutalon läheisyydessä,

4)uhkaa Porlan alueella tavattujen uhanalaisten eläin- ja kasvilajien elinolosuhteita ja arvokkaiden luontotyyppien ja monimuotoisuuden säilymistä,

5)muodostaa uhan alueen pohjaveden muodostumiselle ja laadulle,

6)heikentää mahdollisuuksia kehittää 100-vuotiaan Porlan kalanviljelylaitoksesta merkittävä matkailu- ja tutustumiskohde luontopuistona ja raakunviljelykeskuksena.

Näiden syiden takia me allekirjoittaneet lohjalaiset yhdistykset esitämme, että suunnitellusta rakentamisesta luovutaan. Yrityksille myönnetyt suunnitteluvaraukset on peruttava ja on palattava normaaliin, pitkäjänteiseen, vaihe vaiheelta tarkentuvaan ja kaupunkilaisten tarpeet huomioon ottavaan, aidosti kunnallisdemokratian mukaiseen suunnitteluun ja kaavoitusprosessiin.

 

Lohjan Kameraseura ry

Lohjan Kalaseura ry

Lohjan Kotiseutututkimuksen ystävät ry

Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry

Lohjan oppaat ry

Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry

Lohjan vanhusneuvosto

Lojosamfundet rf

Länsi-Uudenmaan Taiteilijaseura ry

Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry

Melanvääntäjät ry

Pro Porla ry

Rantakantin asukasyhdistys ry