«

»

elo 19

Porlaa juhlittiin

Grönområdet Porla firas och fredas i Lojo, Sveska YLE 7.8.2016