“Porlan luontopuisto” -suunnitelman esittely


Tapahtuman tiedot


Nyt se on täällä: vaihtoehtosuunnitelma Porlan kehittämiseksi (ks.
“Vaihtoehtoiset suunnitelmat”)!

Pro Porla järjestää 13.5. Lohjan Harjulassa klo 18 alkaen puistoillan, jossa
biologi, FM Teuvo Järvenpää esittelee “Porlan luontopuisto” -suunnitelman
pääpiirteet.

Suunnitelman ovat laatineet Pro Porla ry:n puistoryhmä ja hallitus. Se
pohjautuu maisema-arkkitehti Eija Hasun vetämän työryhmän aikaisempaan
luonnokseen ja Faunatica Oy:n alueella tekemään luontoselvitykseen. Myös
Porlasta saatu kansalaispalaute on otettu huomioon.

Porlaa on tarkoitus kehitettäisiin vaiheittain luontopuistona, jossa
luonnonsuojelun, matkailun ja jopa pienimuotoisen kalan- tai raakunviljelyn
tarpeet limittyisivät toisiinsa. Sen sijaan hotelli- tai kerrostalorakentamista
ei pidetä tarpeellisena.

Puistoillan esitelmän pitää puutarhuri ja puutarhataiteen harrastaja Anitta
Valtonen, joka kertoo Suomen
puistojen monimuotoisesta historiasta sekä puistojen vaikutuksista terveyteen
teemalla Puistot – yhteinen olohuoneemme.